X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

هرچی بخواهی

درباره ی بیشترچیزها


ای ز صولت لا فتی الا علی در شأن تو ؛ ( خطاب به حضرت زینب کبری است سلام الله علیها و روحی فداها )

میبرد شمر از سرت معجر ، فکیف تصبحون؟ ( معجر: روسری، فکیف تصبحون : شما را چه می شود ؟! )

آل بو سفیان به عزت، فی بیوت آمنین ... ( در خانههایشان در امنیت به سر میبرند )

آل ما دور از وطن، یا لیت قوم یعلمون ...! ( کاش این قوم میدانستند )


انعم الله علینا برسول مدنی ... ( خداوند به واسطه رسولی مدنی بر ما نعمت روا داشته )

هو جدّی، و ابی و واسط الکون علیّ ؛ ( که آن پیغمبر جد من است. و علی پدر من واسطه وجود جهانیان است )

خیرة الله من الخلق أبی؛ (پدرم علی بهترین خلق خداوند...)

بعد جدی، فأنا ابن الخیرتین ؛ (... پس از پیغمبر است. و من فرزند آن دو برگزیده هستم)

فضة قد خلصت من ذهب ؛ ( من نقرهای هستم که از طلا بیرون آمده است )

فأنا الفضه و ابن الذهبین ؛ ( پس من نقرهام و فرزند دو طلا "حضرت رسول اکرم و امام علی علیهمالسلام" )

ذهب ٌمن ذهب ٍ فی ذهب ٍ ؛ ( طلایی از طلا و در طلا )

و لجینٌ فی لجین ٍ فی لجین ٍ ؛ ( و نقرهای در نقره اندر نقره )


أنا مظلوم حسین

أنا محروم حسین


لم یا قوم تریدون ببغی و فساد؟ ( ای قوم چرا خواستار بغی و فساد هستید؟ )

لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد؟ ( و چرا از روی اصرار و دشمنی سعی در قتل من دارید؟ )

لیس والله سوانا خلف بعد النبی(ص) !  ( قسم به خداوند که غیر از ما کسی جانشین پس از پیغمبر(ص) نیست )

فرض الله علی طاعتنا کل عباد ! ( و خداوند اطاعت کردن از ما را بر همه بندگان واجب نموده )


انا مظلوم حسین

انا محروم حسین


عجبا وا عجبا امت کفار که یک سر

چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر (ص)

و ستجزون من الله اذا قام قیامة ! (و به زودی حین قیام قیامت، جزای خود را از طرف خداوند خواهید دید)


أنا مظلوم حسین

أنا محروم حسین


عجبا وا عجبا امت کفار که یک سر

چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر (ص)

همه در ریختن خون من آن بی کس و یاور

شده آماده و بگرفته به کف نیزه و خنجر

و ستجزون من الله اذا قام قیامة ! ( و به زودی هنگام برپایی قیامت، جزای خود را از طرف خداوند خواهید دید )


لم یا قوم تریدون ببغی و فساد؟ ( ای قوم چرا خواستار بغی و فساد هستید؟ )

لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد؟ ( و چرا از روی اصرار و دشمنی سعی در قتل من دارید؟ )

لیس والله سوانا خلف بعد النبی(ص) !  ( قسم به خداوند که غیر از ما کسی جانشین پس از پیغمبر(ص) نیست )

فرض الله علی طاعتنا کل عباد ! ( و خداوند اطاعت کردن از ما را بر همه بندگان واجب نموده )من له جدّ کجدّی فی الوری ؟ ( چه کسی در عالم، پدربزرگی مانند پدربزرگ من دارد؟ )

او کشیخی فانا ابن العلمین  ؟ ( یا پدری چون پدر من دارد؟ پس من فرزند دو نشانه بزرگ و سالار هستم )

فاطم الزهرا امّی ، و ابی (علیهما السلام)  ( فاطمه زهرا مادرم هست و پدرم کسی است که...)

قاصم الکفر ببدر و حنین ! (... کمر کفر را در بدر و حنین شکست )عبدالله غلاما یافعاً ( و پدرم - علی- در حالی که نوجوانی بود خداوند را پرستش میکرد )

و قریش یعبدون الوثنین ! ( در حالی که قریشیان آن دو بت را میپرستیدند )

یعبدون اللات و العزی معاً ( آنها لات و عزی را با هم میپرستیدند )


و علیّ (ع)  کان صلّی القبلتین !

(
در حالی که پدرم - علی- بر هر دو قبله - مکه و قدس - نماز گزارده بود)


و ابی شمسٌ امّی قمر ( پدر من خورشید است و مادرم ماه )

فانا الکوکب و ابن القمرین ! ( و من ستاره و فرزند دو ماه و خورشید )


انا مظلوم حسین

انا محروم حسین


چیست تقصیر من ای قوم که امروز ، جهانی

شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی ؟

در شما نیست ز اسلام نه نامی و نشانی


انا عطشان و قد احرق نطقی و لسانی!  ( عطش مرا فرا گرفته و کلام و زبانم آتش گرفته )

انا ظمئان و قد احرق قلبی و فوادی! ( تشنه هستم و قلب و سینهام سوخته است


انا مظلوم حسین

انا محروم حسین


زیر خنجر شه لب تشنه حسین گفت:

تو ای شمر ستمکار!

تو ای ملحد مکار!

تو ای کافر غدار!


اگر من نشناسی ، بگویم بشناسی

حسینم و ضیاء القمرین ام ،  قتیل الودجین ام ( من حسینم، نور خورشید و ماه هستم و کشته شده و دو رگ گردن بریده )

امام الحرمین ام انا الفضّة وابن الذهبین ام ( پیشوای حرمین مکه و مدینهام، منم نقره و فرزند دو طلا - علی و فاطمه سلام الله علیهما -)


انا مظلوم حسین

انا محروم حسین


منم شهپر جبریل منم آیه تطهیر

منم نخله خوبان

منم زاده زهرا

منم عرش و منم فرش

منم کرسی و لوح و قلم و باعث ایجاد دو عالم

انا مظلوم حسین

انا محروم حسین